Insamling är nu avslutad.

Tillsammans med våra gäster har vi skänkt 4 038 109 kr till SOS Barnbyars krisarbete i Syrien. Stort tack till alla som varit med och bidragit.